willis foto

Adm. direktør Lars Gundorph, Willis:

 

"Rikke gav os et stærkt grundlag for fortsat styrkelse af vores markeds-
position. Rikke er i stand til at få åbnet dørene og få skabt den forretningsmæssige dialog på topchefniveau. Forløbet har givet Willis et meget værdifuldt "boost" i udviklingen af vores forretnings-
områder, indtjening og kunde-
tilfredshed. Rikke bidrog meget konstruktivt til den efterfølgende forankring og eksekvering af vækstmulighederne internt i organisationen."

Willis logo

Case: Markedsdreven forretningsudvikling i Willis 

Problemstilling
Willis er Danmarks største forsikringsmægler. For at fastholde denne position og for at styrke virksomhedens fortsatte udvikling og vækst, var det afgørende for Willis at opnå et dybere kendskab til kundernes behov, kundernes krav til fremtidens mæglervirksomhed, kundernes beslutningsproces for valg af mæglervirksomhed, samt kundernes vurdering af Willis' markedsposition.

Løsning
Gennem dybdegående interviews med direktionsmedlemmer hos et antal af Willis' nuværende og potentielle kunder blev en række væsentlige forbedringsområder samt en række helt nye indsatsområder identificeret. Analysen afdækkede et betydeligt potentiale gennem en øget integration af Willis' forskellige ydelsesområder, ligesom også behovet blandt kunderne for helt nye ydelsesområder blev afdækket. I et efterfølgende forløb hos Willis blev disse forretningsmuligheder konkretiseret, salgsorganisationen blev optimeret i forhold til disse muligheder, og den videre eksekvering blev forankret i Willis' egen organisation.

Resultat
Willis har med succes igangsat en række offensive markedsinitiativer som en del af virksomhedens ambitiøse vækststrategi. Willis har samtidig internt fået optimeret og løftet den samlede salgsindsats med henblik på at fastholde og styrke sin førende position på det danske marked.

Læs om gennemførelse af markedsdreven forretningsudvikling under Commercial Impact