Performance Impact

Vores rådgivning omfatter udvikling af styringsmodeller, fastlæggelse af de rigtige måle- og resultatindikatorer, samt etablering af de nødvendige ledelses- og informationssystemer. Vi tilbyder fire fokusområder:

Styringsmodel

Det markant øgede fokus på de økonomiske resultater i både private og offentlige virksomheder skærper kravet til en sammenhængende styring i hele organisationen. Koblingen mellem budget, disponering og resultatopfølgning er mangelfuld, der er et uklart billede af hvilke aktiviteter, som skaber indtægter og omkostninger, og der er ofte en incitamentsstruktur, som ikke understøtter den ønskede styringsadfærd.

En sammenhængende styringsmodel sikrer koblingen mellem den strategiske og økonomiske styring på alle niveauer i organisationen. En sammenhængende styringsmodel skaber transparens, giver viden om indtægts- og omkostnings-
strukturer, og sikrer derved kvaliteten af de fremtidige ledelsesmæssige beslutninger.

Udvikling af en styringsmodel indebærer blandt andet en afklaring af:

 • Hvad er de vitale styringsmæssige opgaver i forhold til realiseringen af strategi og mål?
 • Hvor er de "svage" led i den samlede styringskæde?
 • Hvad driver indtægter og omkostninger?
 • Hvor er der uoverensstemmelse mellem den ønskede og den faktiske styringsadfærd - og hvad er årsagen hertil?

Læs om optimering af takststyring hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs om Tænketank for ny økonomistyring i statenMål- og resultatstyring

Udfordringen for mange virksomheder er at komme fra dét vi vil til dét vi gør. Trods ambitiøse strategier og gode hensigter er det svært at formidle virksomhedens strategi og forandringsbehov ud i alle hjørner af organisationen. Problemstillingen er ofte, at den daglige styring er afkoblet fra den strategiske styring - og at der måles, følges op på, og belønnes for alt andet end det, som er relevant.

Mål- og resultatstyring handler om at skabe den "røde tråd" fra virksomhedens strategi til den enkelte enheds - eller medarbejders - fokusområde og prioritering. Mål- og resultatstyringen skal med andre ord transformere virksomhedens strategi og forandringsbehov til konkrete mål for den enkelte leder og medarbejder i organisationen.

Ledelsen skal i den forbindelse overveje:

 • Hvad skal grundlæggende opnås med mål- og resultatstyring?
 • Hvordan sikres i praksis den "røde tråd" mellem strategi og handling?
 • Hvordan tilvælges de få rigtige mål - og fravælges de mange ligegyldige mål?
 • Hvordan sikres en incitamentstruktur, som understøtter resultatmålene?
 • Hvordan integreres mål- og resultatstyringen i organisationens samlede styring?

Læs om kurset "Ledelsesinformation og resultatstyring", som løbende gennemføres af Dalsgaard & Co. for DJØF Efteruddannelse

Djøf logo


Ledelsesinformation

Mange virksomheder oplever at have investeret store beløb i ledelses-
information, uden at det har skabt værdi. Nye it-systemer og omfangsrige rapporter skaber ikke en bedre styring. Ledelsesinformation er drevet af ledelsens behov for at få et bedre overblik - problemet er bare, at ledelsen sjældent ved, hvad dette overblik skal indeholde.

Rigtig ledelsesinformation skaber konkurrencemæssig styrke. Det handler om at tilvælge det relevante - og fravælge resten. Og derefter sikre, at ledelses-
informationen understøtter netop de beslutninger, som skal træffes på de forskellige niveauer i organisationen.

Rigtig ledelsesinformation indebærer en afklaring af:

 • Hvad er formålet med vores ledelsesinformation?
 • Hvilken ledelsesinformation er "need to have" - og hvilken er "nice to have"?
 • Hvem skal have hvilken ledelsesinformation - og hvordan skal der ageres på den?
 • Hvordan skal ledelsesinformationen optimalt formidles?
 • Hvilke krav stiller det til vores systemer?

Læs om udvikling af ledelsesinformation i Region Hovedstaden

Læs om kurset "Ledelsesinformation og resultatstyring", som løbende gennemføres af Dalsgaard & Co. for DJØF Efteruddannelse

Djøf logo


Data Warehouse

Virksomhedens styring bliver aldrig bedre end kvaliteten af de data, som er til rådighed. Mange projekter strander på, at data ligger i forskellige systemer, med forskellige definitioner og beregningsregler samt i forskellig kvalitet og detaljeringsgrad. Konsekvensen er fejl, mangler og flere mulige sandheder i  grundlaget for virksomhedens styring og vitale beslutninger. Hvis ikke husets fundament er i orden, bliver huset aldrig holdbart.

En gennemtænkt Data Warehouse strategi er fundamentet og "hjertet" i enhver styrings- og informationsstrategi. Et Data Warehouse sikrer, at relevant information kan udtrækkes og sammensættes i forhold til forretningens behov - og ikke i forhold til de datamæssige begrænsninger.

Opbygningen af en Data Warehouse strategi indebærer en afklaring af:

 • Hvilke datakilder skal understøtte de styringsmæssige behov?
 • Hvordan skal Data Warehouse strategien opbygges?
 • Hvorvidt er data, begreber og regneregler entydigt defineret?
 • Hvordan skal organisation, processer og videreudvikling for et Data Warehouse tilrettelægges?