Referencer

Banedanmark

Brdr. Hartmann A/S

Bygningsstyrelsen

Copenhagen Airports

Copenhagen Business School

Danmarks Statistik

Danmarks Radio

DONG Energy

DTU

Elgaard Architecture A/S

Finansministeriet

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikssund Erhverv

Integrationsministeriet

Kulturstyrelsen

Kriminalforsorgen

Kemp & Lauritzen A/S

Københavns Kommune

 - Beskæftigelses- og  Integrationsforvaltningen

 - Børne- og Ungdomsforvaltningen

 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

 - Økonomiforvaltningen

Lindpro A/S

Mercantec

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse

Moderniseringsstyrelsen

Mountain Top Industries ApS

MT Højgaard-koncernen

National Sundheds-it (NSI)

Naviair

NCC Construction Danmark A/S

Nævnenes Hus

Odense Kommune

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Sjælland

Riemann A/S 

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Statens Administration

Statens Serum Institut

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsstyrelsen

TDC

Væksthus Hovedstadsregionen

Willis Towers Watson

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomistyrelsen

Øresundsbro Konsortiet