RH foto

Datachef Per Stenberg Christensen, Region Hovedstaden:

 

"Ole sikrede en struktureret og målrettet proces, hvor vi med udgangspunkt i organisationens informationsbehov fik opbygget en samlet styrings- og ledelsesinfor-
mationsmodel på tværs af Regionen. Ole gennemførte adskillige workshops, hvor han effektivt og overbevisende udfordrede vores organisation med det formål at få skabt et fælles løft af vores ledelsesinformation. Ole har været en stærk sparringpartner for vores projektorganisation og vi er meget tilfredse med hans indsats."

RH logo

Case: Fælles ledelsesinformation for Region Hovedstaden

Problemstilling
For at styrke og harmonisere styrings- og ledelsesinformationen på tværs af regionens hospitaler og psykiatri, øge gennemsigtigheden hospitalerne imellem samt reducere omkostningerne til drift af ledelsesinformationssystemerne, ønskede Region Hovedstaden at etablere ét fælles ledelsesinformationssystem for hele Regionen.

Løsning
Igennem interviews med ledelsen, kliniker og administration på regionens hospitaler og psykiatri, blev de fremtidige behov for styrings- og ledelsesinformation, funktionalitet og brugergrænseflader afdækket. I et efterfølgende workshop forløb blev disse behov sammenfattet, struktureret og konsolideret i en række krav til og forudsætninger for ét fremtidigt fælles ledelsesinformationssystem. Disse forudsætninger og krav lå til grund for en efterfølgende udarbejdelse af en demonstrationscase, som en række udvalgte leverandører gennemførte og som dannede grundlag for valg af den fremtidige løsning i Regionen.

Resultat
Gennem etablering af en harmonisering af den fremtidige styrings- og ledelsesinformation har Region Hovedstaden opnået en standardisering og sammenlignelighed på tværs af Regionens sygehuse og psykiatri. Gennem efterfølgende implementering af ét fælles ledelsesinformationssystem har Region Hovedstaden samtidig gjort det muligt at opnå en betydelig reduktion i driftsudgifterne til Regionens ledelsesinformation.

Læs om udvikling af ledelsesinformation under Performance Impact