Gyrithe Saltorp _web

Direktør Gyrithe Saltorp, Bygningsstyrelsen:


" I et samarbejde med stærke partsinteresser har Rikke evnet at afdække de reelle problemstillinger og formidle dem på en sådan måde, at det har skabt accept og respekt i hele udvalget. Analysen har givet udvalgsarbejdet et fælles og stærkt udgangspunkt, som har skabt grundlaget for udvalgets fremdrift, resultater og implementering."


Bygningsstyrelsen _logo1

Case: Udvikling af en fælles model for samarbejde og styring mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne

Problemstilling
Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Som led i reformen af SEA-ordningen på universitetsområdet har regeringen besluttet, at der skal sættes fokus på at styrke samarbejdet og ansvarsfordelingen i byggesager med Bygningsstyrelsen som bygherre. Regeringen har derfor nedsat et udvalg bestående af den øverste ledelse i Bygningsstyrelsen og hos landets universiteter.

Løsning
Som forberedelse og kvalificering af udvalgets arbejde er der gennemført dybdegående interviews med den øverste ledelse hos landets universiteter. Disse interviews har afdækket en række udviklingsområder omkring samarbejde, ansvarsfordeling, brugerinvolvering og styring. De identificerede udviklingsområder er efterfølgende indarbejdet i en samlet model for samarbejde og styring med konkrete anbefalinger til udvalgets videre arbejde.

Resultat           
På baggrund af de konkrete anbefalinger til udviklingsområder er udvalget fremkommet med en model til styrkelse af samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne, ligesom udvalget er nået frem til en model for brugerinvolvering og styring i byggeriets faser. Resultatet af udvalgets arbejde er indarbejdet i en fælles og forankret model, som danner grundlag for det fremtidige samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne.