Morten Binder Foto

Adm. direktør Morten Binder, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:


"Gennem hele forløbet har Rikke holdt fast i "kundefokus" som det bærende element. Hun har været både strategisk stærk og overbevisende i tilrettelæggelse og eksekvering. I samarbejdet med virksomhedernes øverste ledelse har hun i en konstruktiv dialog sikret nogle meget konkrete bud på forbedringsområder. Vi ville ikke have opnået samme markante resultater uden Rikkes bistand."

            KK-BIF Logo

KK-BIF Logo Tekst

Case: Styrket samarbejde mellem Københavns Kommune og erhvervslivet

Problemstilling
Københavns Kommune har formuleret en ambitiøs dagsorden om jobskabende vækst. En afgørende forudsætning herfor er en effektiv adgang til arbejdskraft. De hidtidige erfaringer viser, at der ligger et stort potentiale i en mere effektiv udnyttelse af Jobcenter København som formidler af ledige kandidater til virksomhederne i København.

Løsning
Gennem aktiv involvering af en række udvalgte københavnske vækstvirksomheder, inden for forskellige brancher og størrelser, blev virksomhedernes behov og forventninger til et værdiskabende samarbejde omkring rekruttering afdækket. Med udgangspunkt i virksomhedernes vækststrategier blev der i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune og den øverste ledelse i virksomhederne identificeret en række konkrete indsatsområder til et styrket samarbejde og en øget værdiskabelse i samspillet mellem Jobcenter København og erhvervslivet.

Resultat
Københavns Kommune har iværksat et omfattende strategisk arbejde for at udvikle ydelser og services, som er målrettet forskellige typer virksomheders behov. Gennem en "markedsorientering" af Jobcenter København skal der opbygges en tættere, branchetilpasset og betydelig mere aktiv tilgang til virksomhederne for herigennem at styrke den jobskabende vækst i Københavns Kommune.