_6030970

Project Director Kristoffer Plenge-Brandt, Copenhagen Airports:


"Vi har opnået meget store resultater gennem Rikkes arbejde. Såvel kvaliteten af analysearbejdet og rapporten som Rikkes tilrettelæggelse og gennemførelse af dialog og møderække mellem CPH's direktion og entreprenørvirksomhedernes øverste ledelse er håndteret professionelt, struktureret og med ekstrem fokus på resultatopnåelse. Vi er imponerede over den værdiskabelse, som Rikke har bibragt os gennem hele projektet, og vi ville ikke have opnået de samme resultater uden hendes bistand."


800px -Copenhagen _Airports _Logo

Case: Udvikling af Copenhagen Airports' position som attraktiv bygherre

Problemstilling
Copenhagen Airports (CPH) skal øge kapaciteten fra de i dag 29 millioner årligt rejsende til 40 millioner årligt rejsende. Over de kommende år vil CPH investere op mod 20 milliarder kroner i udbygning, forbedring og vedligehold for at fastholde og styrke lufthavnens position som nordeuropæisk trafikknudepunkt. Vækststrategien stiller store krav til CPH's tilrettelæggelse og styring af de kommende års udbygning, og det er derfor nødvendigt, at CPH opleves i markedet som en attraktiv bygherre for at kunne tiltrække og fastholde et bredt felt af kompetente entreprenørvirksomheder og derved sikre et stærkt konkurrencegrundlag.

Løsning
På baggrund af dybdegående interviews med direktionen hos markedets førende entreprenørvirksomheder er der sket en afdækning af entreprenørvirksomhedernes oplevelse og vurdering af CPH som bygherre og samarbejdspartner samt en evaluering af entreprenørvirksomhedernes evne til at kunne løfte store og teknisk komplekse projekter for CPH. Efterfølgende er der på faciliterede møder på direktionsniveau mellem CPH og entreprenørvirksomhederne identificeret forhold af afgørende betydning for etablering af nye samarbejdsformer og strategiske alliancer, samt afdækket indsatser til optimering af CPH's fremtidige markedstilgang.

Resultat           
CPH har igangsat en række initiativer, som eksternt indebærer en markant anderledes og mere strategisk tilgang til markedet, og som internt indebærer en styrkelse af CPH's Bygherreorganisation gennem en omlægning af roller og ansvar samt en effektivisering af interne arbejdsprocesser. CPH har samtidig opnået en betydelig indsigt i de konkurrencemæssige styrker hos markedets førende entreprenørvirksomheder og etableret stærke relationer på direktionsniveau.