Birgitte Drewes _v2

Vicedirektør Birgitte Drewes, Styrelsen for Patientsikkerhed:


"Ole har været en vedholdende og stærk driver på at afdække og strukturere de udviklingsområder, som skal sikre vores digitale ambitioner. Ole har en overbevisende evne til at inddrage og udfordre vores samarbejdspartnere og egen organisation i dialog om muligheder og løsninger, og har det nødvendige overblik til at få samlet og systematiseret dialogen i nogle klare budskaber. Ole er en væsentlig sparringspartner på udvikling af vores delstrategi for digitalisering og dataanvendelse."

 

Case: Udvikling af strategi for digitalisering og dataanvendelse

Problemstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed vil forbedre varetagelsen af sine kerneopgaver gennem brug af ny teknologi og aktiv dataanvendelse. Som led i udvikling af en ny forretningsstrategi skal Styrelsen have udviklet en særskilt delstrategi for digitalisering og dataanvendelse. Ambitionen er at være digitalt og datamæssigt understøttet på alle kerneopgaver, hvor det er relevant og skaber værdi.

Løsning
Gennem strukturerede workshops med både eksterne interessenter fra patient- og sundhedsfaglig side og interne brugere i Styrelsens egen organisation er en række vigtige digitale udviklingsområder i relation til Styrelsens opgavevaretagelse og samarbejde identificeret. Gennem efterfølgende faciliterede møder med ledelsen i Styrelsen er disse udviklingsområder kvalificeret, konkretiseret og prioriteret med henblik på at indgå som væsentlige indsatsområder i den kommende delstrategi for digitalisering og dataanvendelse.

Resultat
Styrelsen for Patientsikkerhed har fået et stærkt afsæt for at igangsætte en række digitale og datamæssige udviklingsområder, der kan realisere Styrelsens digitale ambition. Ved aktivt at involvere såvel væsentlige eksterne interessenter som den interne brugerorganisation er udviklingsområderne forankret i faktiske behov og oplevet værdiskabelse.