Sh _Y9A9258

Pernille Mårtensson,
Partner/Adm. direktør og
Peder Elgaard,
Grundlægger/Partner/Direktør,
Elgaard Architecture:

 

"Rikke har udfordret os til at tænke og agere betydeligt mere strategisk og markedsorienteret. Hun har formået at få os til at se muligheder og udfordringer i et kundeorienteret perspektiv - og har internt i vores virksomhed fået skabt en markant større bevidsthed om Elgaard Architectures forretningsmæssige styrker og muligheder. Rikkes store ledelseserfaring har samtidig betydet, at hun har udfordret os på vores ansvar, som ejerkreds og direktion, for at sætte retning, involvere organisationen, uddele ansvar, træffe nødvendige beslutninger, og eksekvere. Rikke har været en afgørende medspiller for os på vores vækstrejse."


Elgaard Architecture _logo _2,5mm _Black _not _alfa

Case: Udvikling af vækststrategi gennem stærk markedsfokusering og ny organisering

Problemstilling
Som full-service arkitektvirksomhed med ekspertise inden for kulturarv og historiske bygninger har Elgaard Architecture gennem en årrække præsteret en bemærkelsesværdig vækst, både i og uden for Danmark. Direktionen i Elgaard Architecture er bevidst om, at den videre vækstrejse forudsætter eksternt en klar strategisk prioritering af virksomhedens markeder, kunder og leverancer og internt en grundlæggende styrkelse af virksomhedens ledelse, organisering og styring.

Løsning
Gennem et fokuseret strategisk udviklingsforløb med ejerkreds, bestyrelse og direktion i Elgaard Architecture er der gennemført en systematisk kvantitativ og kvalitativ afdækning af potentielle vækstmarkeder, kundesegmenter, konkrete kunder og leverancer, hvor Elgaard Architecture kan udnytte sine konkurrencemæssige fordele. For at realisere virksomhedens vækstpotentiale er der som en del af det strategiske udviklingsforløb sket en afklaring af nødvendige kompetencer i relation til ledelse, udvikling og styring samt en fastlæggelse af roller og ansvar i ejerkreds og direktion.

Resultat           
Med afsæt i en stærk fokusering på de identificerede vækstmarkeder, kundesegmenter og kerneleverancer, hvor Elgaard Architecture kan udnytte sine konkurrencemæssige fordele inden for kulturarv og historiske bygninger, samt en styrket organisation og styring, har Elgaard Architecture gennem de seneste år opnået en markant vækst i både omsætning og indtjening. Præstationerne har resulteret i, at Elgaard Architecture 2 år i træk er blevet kåret til Gazelle-virksomhed.