TDC fotoFhv. CEO og koncernchef Henning Dyremose, TDC:

 

"Rikke kombinerer et højt fagligt niveau med en metodisk og systematisk tilgang til opgaven. Hun ser muligheder frem for begræns-ninger og er ikke bange for at udfordre organisation og ledelse. Hun har en fantastisk evne til at samle folk om et fælles mål på tværs af organisationen og vedholdende motivere og holde fast, indtil målet er nået. Gennem radikal omlægning og stærk styring af indsatserne på tværs af koncernen har Rikke opnået markante resultatforbedringer for TDC."

TDC logo

Case:  Strategisk tilpasning hos TDC

Problemstilling
TDC koncernen gennemførte over en årrække en betydelig tilpasning af organisation, ledelses- og styringsformer med henblik på at øge både vækst og indtjening. Som et væsentligt element i denne strategi var en øget kundefokusering et afgørende mål, og medførte bl.a. etablering og opbygning af en samlet Koncern Marketing funktion.

Løsning
Gennem en koordinering og optimering af TDC's samlede marketingaktiviteter på tværs af koncernen blev der på den ene side skabt en strømlining af den samlede go-to-market tilgang og kundedialog og på den anden side en betydelig effektivisering og omkostningsforbedring af marketingindsatsen. Gennem etablering af en virtuel marketing organisation på tværs af koncernens forretningsområder blev der samtidig etableret en ledelsesmæssig koordinering og forankring af den overordnede marketingstrategi, performancemål, beslutningsproces og eksekvering på tværs af koncernens datterselskaber.

Resultat
Optimeringsindsatsen indebar en reduktion og konsolidering af antallet af leverandøraftaler, opnåelse af en omkostningsreduktion af koncernens samlede marketingbudget på et to-cifret millionbeløb, samt en optimering og styrkelse af den eksternt rettede kommunikation målt på kendskabsgraden i markedet.

Læs om gennemførelse af strategisk tilpasning under Commercial Impact