Cuz 2

Afd. direktør for Kommunikation og Salg, Carsten Zangenberg,
Danmarks Statistik:


"Ole har en formidabel evne til at udfordre vores brugere konstruktivt. Han er hurtig til at indkredse de kritiske punkter og vedbliver med at bore i dem, indtil de er afdækket. Han er stærkt resultatorienteret og har samtidig en meget fin fornemmelse for, hvad der politisk kan lade sig gøre. Ole har med stor overbevisning styret processen med brugerne og jeg ser ham som en afgørende og givende sparringspartner i det videre strategiarbejde."


DSTlogo _dk

Case: Ny formidlingsstrategi gennem aktiv brugerinvolvering

Problemstilling
Som led i ny strategi skal Danmarks Statistik øge sin synlighed og gennemslagskraft i samfundet. Dette skal ske gennem en styrket formidling og et øget samspil med brugerne. Kravet er nytænkning af den eksisterende strategi og indebærer en grundlæggende revurdering af de nuværende produkter, services og formidlingskanaler.

Løsning
Gennem workshops med udvalgte virksomheder og organisationer er brugernes behov og forventninger til den fremtidige formidling af statistik afdækket. Brugerne peger på en række områder, som markant vil styrke Danmarks Statistiks position som foretrukken leverandør af statistiske fakta, blandt andet gennem øget brug af digitalisering og elektroniske formidlingskanaler.

Resultat           
Danmarks Statistik har igangsat udvikling af en ny formidlingsstrategi, som omfatter konsolidering af den nuværende publikationsstruktur, lancering af nye services og en markant styrkelse af Statistikbanken og dst.dk. Den nye formidlingsstrategi bliver en hjørnesten i Danmarks Statistiks ambitiøse ny strategi om at styrke formidling, gennemslagskraft og synlighed.