willis foto

Adm. direktør Lars Gundorph, Willis Towers Watson:

 

"Rikke gav os et stærkt grundlag for fortsat styrkelse af vores markedsposition. Rikke er i stand til at få åbnet dørene og få skabt den forretningsmæssige dialog på topchefniveau. Forløbet har givet Willis Towers Watson et meget værdifuldt "boost" i udviklingen af vores forretningsområder, indtjening og kundetilfredshed. Rikke bidrog meget konstruktivt til den efterfølgende forankring og eksekvering af vækstmulighederne internt i organisationen." 

 

Willis Towers Watson _logo _rev3

Case: Markedsdreven forretningsudvikling i Willis Towers Watson 

Problemstilling
Willis Towers Watson er Danmarks største forsikringsmægler. For at fastholde denne position og for at styrke virksomhedens fortsatte udvikling og vækst, var det afgørende for Willis Towers Watson at opnå et dybere kendskab til kundernes behov, kundernes krav til fremtidens mæglervirksomhed, kundernes beslutningsproces for valg af mæglervirksomhed, samt kundernes vurdering af Willis Towers Watsons markedsposition.

Løsning
Gennem dybdegående interviews med direktionsmedlemmer hos et antal af Willis Towers Watsons nuværende og potentielle kunder blev en række væsentlige forbedringsområder samt en række helt nye indsatsområder identificeret. Analysen afdækkede et betydeligt potentiale gennem en øget integration af Willis Towers Watsons forskellige ydelsesområder, ligesom også behovet blandt kunderne for helt nye ydelsesområder blev afdækket. I et efterfølgende forløb hos Willis Towers Watson blev disse forretningsmuligheder konkretiseret, salgsorganisationen blev optimeret i forhold til disse muligheder, og den videre eksekvering blev forankret i Willis Towers Watsons egen organisation.

Resultat
Willis Towers Watson har med succes igangsat en række offensive markedsinitiativer som en del af virksomhedens ambitiøse vækststrategi. Willis Towers Watson har samtidig internt fået optimeret og løftet den samlede salgsindsats med henblik på at fastholde og styrke sin førende position på det danske marked.

Læs om gennemførelse af markedsdreven forretningsudvikling under Commercial Impact