Chl -endnu -mindre -oploesningDirektør Christian Lützen, Nævnenes Hus:

 

"Ole er en stærk sparringpartner for mig på den udviklingsrejse, som Nævnenes Hus er på. Oles erfaring og metodiske tilgang til udfordringer og muligheder gør, at han fungerer som rådgiver på de konkrete udviklingsforløb, samtidig med at han fungerer som "virksomhedsdoktor" for direktionen i forhold til de fremadrettede, strategiske beslutninger. Såvel i dialog med vores egen organisation som i dialog med vores brugere og interessenter har Ole samtidig udvist en overbevisende evne til at skabe dialog, medspil og eksekvering." 

Naevnenes -hus -beskaaret _3

Case: Driftseffektivisering gennem procesoptimering, digitalisering og fokus på kvalitet

Problemstilling
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener uafhængige nævn med henblik på, at nævnene kan træffe afgørelser af høj kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn for borgere og virksomheder. Nævnenes Hus har som ambition at blive den bedste klagesagsmyndighed i Europa. Dette stiller store krav til en hurtig og effektiv sagsbehandling samtidig med at kvalitet og uafhængighed fastholdes.

Løsning
Med udgangspunkt i en systematisk afdækning af forbedringsmuligheder i sagsbehandlingen er der gennemført en omfattende digital transformation af sagsbehandlingsforløbet gennem nytænkning og optimering af samspillet mellem processer, organisering og digitale værktøjer. Gennem aktiv inddragelse af eksterne brugere og interessenter i forbedringsarbejdet er der samtidig sket en løbende evaluering og kvalitetssikring af den værdiskabelse, som skal leveres i samtlige trin af sagsbehandlingen, ligesom der er fastlagt nye og ambitiøse pejlemærker for det fortsatte forbedringsarbejde.

Resultat
Nævnenes Hus har siden etableringen øget produktiviteten og reduceret sagsbehandlingstiderne markant gennem en harmonisering, effektivisering og digitalisering af det samlede sagsbehandlingsforløb. Dette er sket samtidig med, at eksterne brugere og interessenter oplever, at Nævnenes Hus har fastholdt fokus på sin kerneopgave - at sikre en uafhængig sagsbehandling og at træffe afgørelser af høj kvalitet.