Torben Biilmann Administrerende koncerndirektør Torben Biilmann, MT Højgaard:

 

"Rikke har de seneste år været den ledende frontfigur i udviklingen af koncernens nøglekundeprogram. Hun har en fantastisk evne til at åbne døre og skabe involvering og nytænkning, både eksternt sammen med vores kunder og internt i vores øverste forretningsledelse. Rikke angriber enhver opgave analytisk og systematisk, hun formår hurtigt at bore sig ind til problemets kerne, samtidig med at hun evner at formidle det på en enkelt og overbevisende måde. Hendes arbejde i de enkelte forretningsenheder har vist, at hun er i stand til at involvere, inspirere og mobilisere forretningen i gennemførelsen. Hun er ekstremt forretningsfokuseret, resultatorienteret og holder ved hele vejen frem til eksekvering - jeg er yderst tilfreds med Rikkes indsats."  

Case: Lønsom vækst gennem en stærk kundefokus i MT Højgaard-koncernen

Problemstilling
MT Højgaard-koncernen har med en ny koncernledelse gennemført en omfattende turn-around. Koncernen har nu sat en ambitiøs vækststrategi, som skal realiseres gennem en stærk fokus på nøglekunder, omfattende offentlige og private bygherrer samt institutionelle investorer. En hjørnesten i denne vækststrategi er indsatser omkring opdyrkning af attraktive markeder og en tættere tilknytning af nøglekunder til koncernen.

Løsning
Gennem aktiv involvering af direktion og øverste ledelse hos udvalgte offentlige og private bygherrer samt institutionelle investorer er der identificeret et antal strategiske initiativer, som markant vil styrke koncernens konkurrenceevne, produktivitet og dermed vækst og indtjening. I den efterfølgende implementering er disse initiativer konkretiseret og udrullet i MT Højgaard-koncernens enkelte forretningsenheder for herigennem at sikre den nødvendige operationalisering og forankring af strategien.

Resultat
MT Højgaard-koncernen har igangsat en række strategiske markeds- og kunderettede initiativer som et direkte resultat af koncernens udviklingsforløb med kunder og samarbejdspartnere. Den igangværende implementering og forankring af disse initiativer i koncernens enkelte forretningsenheder vil være et afgørende element i realisering af MT Højgaard-koncernens ambitiøse vækststrategi de kommende år.

 Læs om udvikling af vækststrategier under Commercial Impact