Bodil Rosengren

Økonomidirektør Bodil Rosengren, Øresundsbro Konsortiet:


"Ole tog lederskab af projektet i en periode, hvor vi var uden egen projektledelse. Gennem en systematisk og vedholdende tilgang fik han fastlagt den nødvendige ramme, struktur og "køreplan" for idriftsættelse af løsningen. Oles faglige viden kombineret med hans evne til at motivere og involvere organisationen sikrede den nødvendige fremdrift af projektet i en kritisk fase." 

Oresundsbron Logo Farver

Case: Implementering af Business Intelligence og CRM i Øresundsbro Konsortiet

Problemstilling
Øresundsbron havde i forbindelse med implementering af en integreret Business Intelligence og CRM-løsning behov for at fastlægge en samlet struktur for brugeradgang, informationsindhold og organisatorisk understøtning forud for den endelige idriftsættelse af løsningen.

Løsning
I samarbejde med Øresundsbrons projektorganisation blev en samlet struktur for opbygningen af en integreret Business Intelligence og CRM-løsning fastlagt med udgangspunkt i de forskellige brugergruppers styrings- og informationsbehov. Gennem workshops med udvalgte brugergrupper i organisationen blev informationskravene afdækket og fremtidige indikatorer, rapporter og visninger fastlagt. For at sikre den fremadrettede forankring og fortsatte videreudvikling af løsningen blev rammerne for det fremtidige Business Intelligence Competency Center udarbejdet.

Resultat
Gennem fastlæggelse af organisationens fremtidige styrings- og informationsbehov har Øresundsbron opnået en samlet ramme for implementering af den fælles Business Intelligence og CRM-løsning. Gennem involvering af relevante brugere i organisationen blev det nødvendige ejerskab til løsningen opbygget og organiseringen af et Business Intelligence Competency Center fastlagt.