Peter _Kaas _Hammer _139_rev4

Adm. direktør Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen:


"Rikke har været en afgørende katalysator og driver på udvikling af vores bæredygtighedsprogram. Rikkes kommercielle forståelse gør, at bæredygtighedsprogrammet har fået en stærk forankring i markedet og vores kunders forventninger. Gennem hele forløbet har Rikke sikret en overbevisende tilrettelæggelse, strukturering og styring af proces og fremdrift, og hun har vedholdende udfordret direktion og øvrig ledelse til at sikre både ambition, fokus og realisme i vores bæredygtighedsprogram som en integreret del af vores forretningsstrategi. Jeg er meget tilfreds med de opnåede resultater".

Kemp _og _lauritzen _logo _POS_RGB

Case: Bæredygtighed (ESG) som vækstdriver og konkurrencedifferentiator

Problemstilling
Kemp & Lauritzen vil være landets førende digitale og grønne teknikpartner - og en af Danmarks bedste arbejdspladser. Direktionen har derfor igangsat udvikling, implementering og forankring af et ambitiøst bæredygtighedsprogram med henblik på at integrere dette som en væsentlig vækstdriver i Kemp & Lauritzens forretningsstrategi "Fælles for Fremtiden". 

Løsning
Med afsæt i en række dybdegående dialogmøder med udvalgte strategiske kunder og leverandører er der foretaget en afdækning af markedets krav og forventninger til Kemp & Lauritzen som en strategisk samarbejdspartner og ansvarlig aktør på den grønne omstilling. Gennem faciliterede møder med direktion, forretningsudvikling og ledergruppe er der efterfølgende opstillet ramme, indhold og mål for Kemp & Lauritzens fremtidige bæredygtighedsprogram, identificeret de nødvendige forretningsmæssige og organisatoriske udviklingsinitiativer, og fastlagt en model for den fremtidige ESG-rapportering.

Resultat
Kemp & Lauritzen har igangsat realisering af en række ambitiøse bæredygtighedstiltag, som vil medføre en betydelig reduktion i virksomhedens CO2-aftryk over de kommende år og en markant styrkelse af inklusion og diversitet i hele virksomheden. Bæredygtighedsprogrammet er derfor en afgørende vækstdriver og konkurrencedifferentiator for de kommende års konsolidering og udbygning af Kemp & Lauritzens stærke markedsposition.